Newyorske listy

.
Nezavisle ceske elektronicke noviny
zima * 2003 .
ISSN 1093-2887 .


Svatek Valentyn
Manon Lescaut

S urcitostí nevíme, proc a kdy zacal být Valentyn slaven. Vypadá to, že tento krestany zavedený svátek mel v myslích lidí vytlacit rovnou dva svátky slavené Rímany - a to slavnost Lupercalia slavenou 15.února na pocest ochránce stád boha Fauna - pri ní se symbolicky rituálne ocištovala stáda. Konkrétní rituální obrad probíhal na dvou mladících - Lupercích, kterým kneží obetním nožem narízli celo, krev otreli a dotycní se museli zasmát. Tito dva hoši pak z kuže obetovaných ovcí narezali remínky a temi, koho potkali, mrskali pro štestí - hlavne ženy se nechávaly zmrskat, ne pro bolest, ale pro víru, že tak získají štestí v manželství a plodnost (zde je koren naší velikonocní mrskacky-pomlasky).

Druhou slavností, která zrejme má pokracování ve Valentýnském svátku (možná, že hlavne ona mela být jako barbarská potlacena novým krestanským svátkem) byl svátek Matronalia slavnost na pocest bohyne Iunony, jako ochránkyne manželství. Konal se o neco pozdeji 1. brezna a tento den se nazýval Kalendae feminarum. Rímské ženy slavily tak, že prosily bohyni o štastné manželství a rozdávaly a dostávaly dárky.

A ona povest o zamilovaném knezi Valentýnovi (do dcery svého žalárníka) který žil kolem 3. stol? Je na ní neco pravdy? Oddával proti zákazu císare Claudia II? Težko ríci. Jen jedno je jisté, písemné materiály dokládají hned tri skutecne žijící nositele tohoto jména 1. Valentina z Terni -biskup ze 3. století, který zemrel mucednickou smrtí asi roku 268. 2. Valentina z Rätienu a 3. Valenta Rímského (4.stol.). Valentin z Terni je patronem mládeže, cestujících, vcelaru, primlouvá se za dobrý snatek a je vzýván proti moru - takže ten vyhrává? Kdo ví, ale treba nekdy skutecne žil do dívky zamilovaný knez Valentýn.

Básník Vítezslav Nezval jednomu takovému zamilovanému vložil do úst:

  
 

Manon Lescaut
Vítezslav Nezval

 
Manon je muj osud. Manon je muj osud.
Manon je vsecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední muj hrích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je vcela.
Manon je ruze hozená do kostela.
Manon je vsecko, co neztratí nikdy svuj pel.
Manon je rozum, který mi uletel!
Manon je díte. Manon je plavovláska.
Manon je první a poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu.
Manon je moje umrít pro krásu.

Kniha je napsána ve versích jako divadelní hra o 7 obrazech. Je napsána podle obrazu románu Abbého Prívóda. Studenti se rozjíždejí na prázdniny. Mezi nimi jsou i dva prátelé des Grieux a Tiberga. Oba se chtejí stát biskupy. Cestou si jde des Grieux vyzvednout šperk k hodinári, u kterého si ho nechal opravit a staví se v hostinci. Zde se seznámí s krásnou a nežnou Manon, která sem prijela, aby se stala proti své vuli jeptiškou. On se do ní zamiluje a slíbí ji, že ji osvobodí. Na druhý den prijíždí do hostince druhý host, pan Duval. Manon do kláštera neodjela a chystá s des Grieuxem na cestu do Paríže. Tesne pred odjezdem se seznámí s Duvalem, ten jí skládá poklony a pritom jí pujcí vzácný náhrdelník. Po príjezdu do Paríže se des Grieux ubytuje s Manon v jednom byte a napíše svému otci dopis, že se již nechce stát knezem a chce se s ním smírit. Prosí ho, aby mu dovolil oženit se s Manon. V Paríži navštíví Manon pan Duval. Znovu jí skládá poklony a prosí ji, aby mu šperk nadále opatrovala. Mezitím se Tiburga snaží svého prítele zachránit. Navštíví ho v jeho byte a tvrdí, že Manon ho už nemiluje, ale že miluje Duvala. Des Grieux je velice zklamán a vstoupí k radosti Tiburgove do kláštera, aby se stal knezem. Manon vyhledá v seminári des Grieuxe a podarí se jí, aby se k ní vrátil zpátky. Pan Duval pozval Manon na venkov do svého bytu. Manon mu napovídala, že des Grieux je její bratr. Také slíbí, že mu bude splácet 40 linu na mesíc. Manon prijíždí i se svým milencem za Duvalem. Ten jí daruje naušnice. Za nimi prijede také Tiberga a prozradí tajemství Duvalovi. Duval se rozzlobí a sebere Manon všechny šperky a vyhrožuje jí policií. Tiburga navrhuje, že jediné slovo Duvalova syna by mohlo odvrátit nebezpecí, které jim hrozí. Do Manon se mezitím zamiluje italský kníže. Manon mu však pred des Grieuxem rekne, že ho nemiluje. Des Grieux a Manon navštíví Duvalova syna a on slibuje, že se vynasnaží Duvaluv hnev odvrátit a pozve Manon do divadla. Tiberga navštíví des Grieux a sverí mu, že schválne ji seznámil s Divalovým synem, aby ji svedl. Opet získal prítele na svou stranu. Mezitím mu pošle Manon poslužce dopis, že je v byte Duvala a jako náhradu mu posílá peknou služku. Des Grieux prijede do Duvalova bytu za Manon. Tiberga zatím spatruje venku mladého Duvala. Prátelé od Manoniny služky zatknou mladého Duvala. Policisté, Tiberga a starý Duval pristihnou Manon v pokoji syna s des Grieuxem. Manon je zatcena a odvedena do veznice. Pak Manon odvezou na lodi trestankyn do Mississippi. Des Grieux ji doprovází. Manon umírá v jeho nárucí.

Basen z Manon Leacaut: Kral a vosa
Nazpet k menu


Home | Vitejte . . |JS homepage |Eleanor's kitchen |OrbisNews | J. Schrabal
Copyright © 1995-2009 Newyorske listy (New York Herald) *All rights reserved* ISSN 1093-2009